Behandelingen

Mondzorg Boekhorst biedt tandheelkundige zorg onder één dak. Bekijk hier de meestvoorkomende behandelingen:

Controle

Vrijwel iedereen heeft baat bij gebitsreiniging door een professionele medewerker. Het is mogelijk om deze behandeling te combineren met de periodieke controle. Tijdens deze controle maken wij indien nodig ook foto’s. Andere behandelingen, zoals gaatjes vullen, gebeuren vaak niet tijdens de controle. U dient daarvoor een aparte afspraak te maken.

Bezoekt u iedere drie maanden of halfjaar de mondhygiënist? Dan kunt u om een combinatieafspraak vragen. U gaat dan voor of na de preventiebehandeling op controle bij de tandarts. Soms komt het voor dat het werkschema van de mondhygiënist en de tandarts niet op elkaar aansluiten. In dat geval dient u twee aparte afspraken te maken.

Zijn er wijzigingen in uw persoonsgegevens, verzekeringsstatus, gezondheid of medicijngebruik? Geef deze dan alstublieft aan ons door, zodra u onze praktijk bezoekt.

Het eerste consult

Over het algemeen voeren we tijdens uw eerste afspraak geen behandeling uit, tenzij daar een dringende reden voor is, bijvoorbeeld als u pijn heeft.

Tijdens het eerste consult bespreken we uw wensen, eventuele klachten en uw algemene gezondheid. Wij onderzoeken uitgebreid uw mond, gebit en tandvlees. Ook maken we röntgenfoto’s, zodat we een overzicht van uw gebitsituatie hebben.

Foto’s

Röntgenfoto’s zijn essentieel voor een goede diagnose. Daarom hebben wij 2 bitewing-foto’s van uw gebit nodig.
Meer weten over röntgenfoto’s

Mocht uw vorige tandarts maximaal één jaar geleden nog foto’s hebben gemaakt, waaronder een OPG, ontvangen we deze graag digitaal voorafgaand aan uw eerste behandeling. In dat geval is het niet nodig dat we opnieuw foto’s maken.

Persoonlijk behandelplan

Met de uitkomst van het onderzoek en de foto’s bespreken wij uw gebitssituatie en de mogelijkheden om het gebit optimaal gezond te krijgen of te houden.

Soms plannen we een extra afspraak in voor een behandelplan, als uitgebreide behandelingen nodig zijn of als er meerdere mogelijkheden zijn om uw gebit te restaureren. Wij maken dan naar aanleiding van de intake en uw wensen graag een zorgplan voor de komende jaren.

Als financiële overwegingen een belemmering vormen om een behandelplan in één keer uit te voeren, kunnen we een plan in fasen opstellen, mits dit op tandheelkundig gebied geen problemen oplevert.

Kunstgebit en gebitsprothese

Door goede preventieve mondzorg worden steeds meer mensen oud met hun eigen gebit. Toch kan het gebeuren dat er soms tanden en kiezen verloren gaan. Gelukkig zijn er tegenwoordig steeds meer mogelijkheden om tanden, kiezen of een geheel gebit op een goede manier te vervangen door gebitsprotheses.
Meer informatie over kunstgebit en gebitsprothese

Wensen

Wij voeren behandelingen uit volgens zorgvuldig opgestelde protocollen. Daarbij doen we ons best om de tandheelkundige behandeling zo prettig mogelijk te laten verlopen. Behandelingen die pijnlijk kunnen zijn, voeren we in principe altijd onder lokale verdoving uit.

Heeft u vragen of wensen? Bespreek deze dan met ons, dan houden wij daar graag rekening mee. Duidelijke uitleg en een sfeer van wederzijds vertrouwen en respect zijn voor ons belangrijk.

Wachttijd

De tandartsen en mondhygiënisten  zetten zich in om u binnen de geplande tijd te behandelen. Toch kan bij elke medische behandeling onvoorziene situaties optreden waardoor wij kunnen uitlopen met ons programma. In deze situaties vragen we om uw begrip.